Библиотека

Библиотека

Общее природоохранное законодательство

  • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»   http://zakon2.rada.gov.ua

Отходы

  • Закон України «Про відходи»  http://zakon3.rada.gov.ua
  • Постанова КМУ №118 від 18.12.2016р. «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» http://zakon2.rada.gov.ua
  • Постанова КМУ №1120 від 13.07.2000р. «Про затвердження Положення про контроль за  транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого  переліків відходів» http://zakon5.rada.gov.ua

Атмосферный воздух

Водные ресурсы

Земельные ресурсы

Экологический налог

Проверки предприятий

  • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» http://zakon3.rada.gov.ua